• +90 (392) 228 8440
 • info@kktckb.org

Lojistik Sektörü KredileriLojistik Sektörü Yatırımları

Bankamız tarafından kredilendirilen sektörlerde faaliyet gösteren  gerçek kişi ve / veya tüzel kişilerin, bireysel  ve/veya mikro ölçekteki firmaların oluşturacakları      kümelerin Lojistik  yatırımlarında kullandırılmak amacıyla  Depolama, Taşımacılık ve Ambalajlama alanlarında finansman sağlanmaktadır.

Depolama yapmaya yönelik binaların kredilendirilmesi:

 • Kredi başvuru tarihinden (dosya tamamlama tarihi) en çok 6 ay öncesine kadar gerçekleştirilmiş inşaat yatırımları talepleri ve ilk defa satılacak, en çok 6 ay önce inşa edilmiş yeni depo  yatırımlarının satın alınması  değerlendirilir.
 • 250 m² depolama alanlarını içeren yatırımlar için 6 ay ödemesiz 7 yıl vade,
 • 251 m² – 500 m² depolama alanları yatırımları için 6 ay ödemesiz 8 yıl vade,
 • 501 m² ve üzeri depolama alanları yatırımları için 6 ay ödemesiz 9 yıl vade uygulanır.
 • Proje ile ilgili depo yönetim sistemi yazılımları ile ilgili talepler de yatırım kredisi kapsamındadır.
 • Kredi limitleri Gayrimenkul ipoteği ve/ veya Banka Teminat Mektubu karşılığında kullandırılır.

Taşımacılık:

 • İhracata ve İthalata yönelik hizmet veren firmalar ile kurulacak yeni firmaların yapacakları ilk yatırım ve/veya yeni araç alımları için asgari % 20 özkaynak, 5 yaşına kadar olan araç alımları için ise asgari % 30 özkaynak esasına göre finansman sağlanmaktadır.  5 yaşından büyük araçlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Araçların yaşına bakılmaksızın; yurt dışında ve gemide taşınma sırasındaki riskleri de kapsayacak şekilde ” full kasko sigortalanır.
 • Araç değerlendirmesi Gümrük Giriş Belgesindeki tutar esas alınarak değerlendirilir.
 • Alınacak araçlar, kullandırılacak kredi tutarı kadar, ” icar satış mukavelenamesi” marifetiyle teminat alınıp kredilendirilir.
 • Taşımacılık yatırımları için 6 ay ödemesiz 7 yıl vade uygulanır.
 • Proje ile ilgili taşımacılık yönetim sistemi yazılımları ile ilgili talepler de değerlendirme kapsamında tutulacaktır.

İhracata yönelik ürünlerin modern usuller ve standartlarla ambalajlanmasını sağlamak amacıyla Ambalajlama Yatırım Kredisi sağlanır

 • Tahsis edilecek limitte kredilendirme oranı  yatırımın  % 20 özkaynak,  % 80 yabancı kaynak esasına göredir.
 • Ambalajlama yatırımları için 6 ödemesiz 7 yıl vade uygulanır.
 • Kredi limitleri Gayrimenkul ipoteği ve/ veya Banka Teminat Mektubu karşılığında kullandırılır.