• +90 (392) 228 8440
  • info@kktckb.org

RestorantlarRestorant Kredileri

Yeni restorant yapımı ve faaliyetteki restorantların kalite standartlarını yükseltmek amacı ile yapacakları yenileme yatırımları ve/veya ek yatırımlar ve/veya tadilatları Bankamızın kredilendirme kapsamındadır.

Restorant Kredileri aşağıdaki kriterlere göre kredi kullandırılmaktadır;

–          Krediden  faaliyette bulunan ve RESBİR (Restorantçılar Birliği)’ne üye olanlar yararlanabilir.

–          Kredi % 50 kredilendirme oranı baz alınarak kullandırılır.

–          Yatırım Kredisi üst limiti USD 150,000.- veya TL  karşılığı tutarındadır.

–          İşletme Kredisi limiti USD 60,000.-’ı  veya TL karşılığı tutarındadır.

–         Yatırım ve işletme kredilerinin üst limiti 150,000 USD’i aşamaz.

–          Kredi limitlerine, KOBİ Kredilerine uygulanan faiz, vade ve kriterleri uygulanır.

–          Kredi limitleri, Gayrimenkul İpoteği ve/veya Banka Teminat Mektubu ve/veya Yönetim Kurulu’nun  K/09/10 sayı  15 Ocak 2010 tarihli  kararı çerçevesinde “3 kefil”  ile kullandırılmaktadır.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

1)  Bankamızın Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılacak kredi talep dilekçesi

2)  Kredi Başvuru Formu

5)  Kimlik bilgileri,

– Borçlu ve/veya borçluların kimlik fotokopisi,

– Üç kefil, kefillerin kimlik fotokopileri,

– Teminat ile ilgili koçan sahiplerinin kimlik fotokopileri.

–  Borçlu ve Kefillerin telefon ve adres bilgileri (adresi kanıtlayan elektrik, telefon faturası gibi belgeler)

6)  İNŞAAT YATIRIMI HALİNDE,

    i)     İnşaat arazisinin tapu veya kira sözleşme belgesi,

ii)    Vizelenmiş mimari proje fotokopisi,

iii)   Mimar onaylı, proje ile ilgili keşif raporu ve iş programı

iv)   İnşaat izni fotokopisi,

7)  TEMİNAT,

i)    Gayrimenkul ipoteği,

a) Gayrimenkul’ün tapu sureti,

b) Vaziyet planı, (Orijinal)

c) Tapu araştırma belgesi,

ii)   Banka teminat mektubu,

8) PROFORMA FATURA :Alınacak hammadde ve/veya makine ile ilgili kredi başvurusu şahıs adına yapılmışsa alınacak proforma fatura şahıs adına, başvuru şirket adına ise proforma faturanın şirket adına olması gerekmektedir.

9) İŞYERİ EVRAKLARI

i)   Yükümlü Kayıt Belgesi fotokopisi

ii)  Belediye İşyeri Çalıştırma İzni fotokopisi

iii)  Çalışanların Sigorta ve İhtiyat Sandığı son yatırımlarının bordro ve tahsilat makbuzu fotokopisi

iv)  İşverenin Sosyal Sigorta son devre yatırımının bordro ve tahsilat makbuzu fotokopisi

v) – İşyeri kira ise, noterden ve Vergi Dairesinden onaylı, kredi vadesini kapsayacak, koçan hisse sahiplerinin tümü tarafından imzalı ve üzerinde koçan bilgilerinin eksiksiz yer aldığı kira mukavelesi

vi)- İşyeri mülkiyet ise, işyerinin tapu sureti, Tapu Araştırma Belgesi ve Vaziyet Planı

vii)  Restorantçılar Birliğine üyelik belgesi

10)  MÜRACAATÇI ŞİRKET İSE,

i)    Şirket Ana Sözleşmesi ve Tüzüğü (Bugüne kadar yapılan değişikliklerle birlikte),

ii)   Geçen yıla ait Vergi Dairesi onaylı bilanço ve kar-zarar hesabı ve cari yıla ait Ara Bilanço,

iii)  İmza sirküleri,

iv)  Şirketler Mukayyitliği’nden alınacak bir set yeni tarihli onay belgesi.

v)   Yeni kurulan şirketlerde Açılış Bilançosu

11) İMZALANACAK TAAHÜTNAME VE BEYANNAMELER

i) Kredi risklerini Merkez Bankasından + Bankalardan tetkik konusunda  iki tür taahhüt ve beyanname Bankamız nezdinde imzalanır . Şahıs adına 2 adet, Şirketlerde her bir hissedar/ direktör ve şirket adına için 2şer adet 23 TL pul

ii)Özkaynak yeterliliği konusunda taahhüt ve beyanname (Hissedar/Direktörlerden birisinin imzası yeterlidir)

iii)Şirket ise hissedar / direktör değişikliği konusunda bilgilendirmeyi beyan ve taahhhütname

12) Kalkınma Bankası Muhasebe Müdürlüğü’ne ödenecek Başvuru Harcı

i) KOBİ kapsamlı başvurular için 103 STG veya karşılığı TL