• +90 (392) 228 8440
  • info@kktckb.org

Sanayi Sektörüne Sağlanan KredilerSANAYİ KREDİLERİ

Usulüne uygun teşvik edilen ve ülke ekonomisine ilâve bir katma değer kazandıracak projeler öncelikli olarak değerlendirilir.

Teminat oranları ve faiz oranları aynen KOBİ kredilerindeki gibidir. Makina rehni sadece  Öncelikli Yöreler için geçerlidir.

Ödemesiz süre 2 yıl, toplam vade 9 yıldır.

Sanayicilere yönelik uzun vadeli finansman sağlanması ve rekabet gücünün artırılması için Sanayi Odasına kayıtlı olan ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için;  Teşvik Belgesi aranmadan azami USD.200,000.- veya karşılığı Türk Lirası’na kadar işletme kredisi tahsis edilebilmektedir.

Krediye  1 yıl ödemesiz olmak üzere 3 yıl vade tanınmaktadır.

İşletme sermayesi ihtiyaçları %50 kredilendirme oranı baz alınarak tahsis edilmekte ve kullandırılmaktadır.

Kredi limiti, KOBİ Kredilerine uygulanan faiz ve teminat kriterleri çerçevesinde belirlenmektedir.