• +90 (392) 228 8440
  • info@kktckb.org

Sıkça Sorulan Sorular – Krediler7) Kalkınma Bankası hangi projeleri kredilendirmektedir?

İmalat sanayi, turizm, eğitim, sağlık ve denizcilik sektörleri yanında, kalkınmada öncelikli görülen, katma değeri yüksek yatırım projelerini kredilendirmektedir.

8) Kalkınma Bankası yatırım ve işletme kredileri hangi alanlarda kullandırılmaktadır?

1- Sanayi

2-Turizm

3- Eğitim

4- Sağlık

5- Denizcilik

6- Seyahat Acenteleri

7- Teşvik Mevzuatından yararlanamayan Özellikli Projeler

8- Özel İlgi Turizmi

9- Basın ve Yayın Kurumları

10- Süt taşımacılığında soğuk zincir uygulaması çerçevesinde süt tankeri alımları

11. Bilgisayar Yazılım Şirketleri

12. Soğuk Hava Deposu Yatırımları

13. Su ve Deniz Ürünleri ile Balıkçılık

14. Balık Çiftlikleri

15.Sosyal Aktivite Merkezi

16.Oto tamiri, Kaporta, ve Oto Elektrik hizmetleri

17.Oto lastik, Elektronik Rod Balans hizmetleri

18. Seracılık ve fidan yetiştiriciliği

19. Restorant

20. Konfeksiyon İmalatı

21. Diş Klinikleri ve Tıbbi Tahlil Laboratuvarları

22. Yenilenebilir Enerjşi ile Isı ve Su Üretimi

9) Faiz oranlarını özetler misiniz?

1 Ocak 2010 itibarı ile yatırım kredileri faiz oranları YTL %10, STG %5, USD ve EURO %4’dür.

İşletme kredileri ise YTL %12, STG %6, USD ve EURO %5 olarak düzenlenmiştir.

10) Kalkınma Bankası hibe veriyor mu?

Hayır. Uzun vadeli bir veya iki yıl ödemesiz süreli yatırım veya işletme kredisi veriyor.

11) Kalkınma Bankası kredi talebinde bulunulan projeleri nasıl daha süratli değerlendirebilir?

Bu konu ile ilgili çalışmalar sürekli yapılmaktadır. Yatırımcılar da bu sürecin kısalabilmesi için istenen bilgileri bankaya kısa sürede ulaştırırlar ise projelerde daha süratli değerlendirilebilir .

12) Bankanın kapısından içeriye giren yatırımcıyı burada neler bekliyor?

Özetlermisiniz?

Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü tarafından yatırımcı aydınlatıldıktan sonra önbaşvuru formu doldurulur ve onay için Genel Müdür’e gönderilir. Kredilendirme kriter ve prensiplerine uygun bulunan projelere 45 gün içerisinde gerekli evrakları tamamlamak üzere süre tanınır. Gerekli evrakları tamamlanan projeler değerlendirmeye alınmak üzere sıraya konur.

13) Kalkınma Bankası’nın kredilendirme oranı nedir?

Bankanın kredilendirme oranı %50 ‘dir. I. Öncelikli Yörelerde %70’a kadar, II. Öncelikli Yörelerde %60’e kadar olarak belirlenmiştir.

14) Öncelikli yöre ne demektir ve ülkemizde kalkınmada öncelikli yöreler hangileridir?

Kalkınmada öncelikli yöreler uygulaması bölgeler arası gelişmişlik farklarını tesbit etmek ve bu doğrultuda önlemler almak amacı ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiş bir destekleme politikasıdır.Bu politikanın amacına ulaşabilmesi için bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, isdihdam yaratmak, katma değeri yüksek gelişmiş teknolojileri kullanmak ve yatırımların teşviki, yönlendirilmesi ve desteklenmesi gibi hedefler belirlenmiştir.

  1. Öncelikli Yöre Karpaz , Yeni İskele ve Güzelyurt
  2. Öncelikli Yöre Kuzey batı bölgesi, Güney Mesarya sınırları, Gazi Mağusanın kapalı Maraş ile Üsler bölgesi arasında kalan Maraş toprağı

15) Özkaynak ne demektir?

İşletme sahiplerinin işletmeye para ve / veya mal olarak koyduğu miktara denir

16) Teminatsız kredi alınabiliyor mu?

Hayır. Sadece öncelikli yöreler için verilecek azami usd 20,000 ‘a kadar olan KOBİ kapsamlı kredilerde 2 devlet memuru kefil uygulamasına geçilmiştir.

17) Teminat değerlendirmeleri nasıl yapılıyor?

Teminat değerlendirmeleri bankamız bünyesinde çalışan mühendislerimiz ve dıştan değerlendirme hizmeti alınarak yapılmaktadır.

18) Faiz Oranları nasıl belirlenir?

Faiz oranları geriye dönük olmamak koşulu ile ekonominin durumuna göre Banka Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan olunur.

19) Ödemesiz süre ne demektir?

Bankamızca kullandırılacak olan Yatırım Kredilerine uygulanan ödemesiz süre en çok 2 yıla kadar olup, bu sürede ana para ve faiz taksidinin ödenmeyeceğini ifade eder.

20) Normal Yörelerde Kredi Vadesi Ne Kadardır?

Normal Yörelerde Yatırım Kredilerine maksimum 2 yıl ödemesiz 9 yıl vade tanınır. İşletme Kredilerine de 1 Yıl Ödemesiz 3 Yıl Vade Uygulanır.

21) Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Kredi Vadesi Ne Kadardır?

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yatırım Kredilerine maksimum 3 yıl ödemesiz 15 yıl vade, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İşletme Kredilerine 2 Yıl ödemesiz 5 Yıl vade tanınır.

22) Öncelikli Yörelerde Toplam Proje Maliyeti Ne Kadardır?

Öncelikli Yörelerde toplam proje bedeli ile ilgili sınır USD3,000,000.- tutarındadır.

23) İlk Taksit Ödemesi Ne Zaman Başlar?

Yatırım Kredilerine tanınan ödemesiz süre sonunda ilk taksit ödemesi başlar. Ödemesiz Süre sonunun tahsilat tarihine düşmemesi halinde ödeme, takip eden, ilk tahsilat tarihinden başlatılır.

24) Kredinin Vadesi Nasıl Belirlenir?

Kullandırılacak tüm kredilerde; Bankamız Yatırım ve İşletme Kredilerinin vadesinin her kullandırılan miktar için belirlenen vadeye göre ayarlanır, ve son taksitin tahsilât tarihlerine denk düşmemesi halinde ödemenin vade sonunu takip eden ilk tahsilât tarihinde yapılır..

25) İşletme Kredisi Nedir?

Bir işletmenin İşletme Sermayesi ihtiyacında kullanmak üzere ihtiyaç duyduğu kredidir. (Hammadde, Yardımcı Madde, İşletme Malzemesi alımı ile Elektrik, Yakıt, Su Giderleri, Telefon, Personel Giderleri, Reklam ve Satış Pazarlama, Bakım Onarım Giderlerini kapsar.

26) İşletme Kredisi Kimlere Verilebilir?

Yapılan yatırımın işletmeye ilk defa alınması maksadıyla ve ihtiyacı olması halinde, halihazırda faaliyette olan işletmeler için de talep edilmesi ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının olduğunun tesbit edilmesi halinde, kredi geri dönüşü kısa sürede sağlanabilecek olan; istihdam yaratıcı ve ihracata yönelik faaliyet içeren işletmelere verilebilir.

27) İşletme Kredisi Ne Zaman Kullanılabilir?

Proje Konusu sabit yatırımın gerçekleşmesi proje konusu makine ve ekipmanın ithalatının/satın alınmasının fiilen gerçekleşmesi halinde, satın alma ile ilgili akreditif açıldığının/satın alma işleminin belgelenmesi halinde kullanılabilir.

28) Yatırım Kredisi Ne Demektir?

Yatırım Kredisi İnşaat, Makine ve Techizat alımları ile Mefruşat alımlarını kapsar.

29) KKTC Kalkınma Bankası Borç Devir Kredisi Uygularmı?

Yatırımcıların geçmişte yerel Ticari Bankalardan borçlanarak yatırımda kullandıkları ve muhtelif nedenlerle ödemede zor duruma düştükleri borçlarının devralınması yönündeki uygulama şu an için uygulanmamaktadır.

30) KOBİ Kredisi Nedir? Kimlere Verilebilir?

Maksimum 50 kişiye kadar müstahdemi bulunan gerçek veya tüzel kişilerin işletme ve/veya Yatırım Kredisi ihtiyaçlarının olması halinde verilir. Yatırım ve İşletme Kredisinin toplam tutarı  USD100,000.- dir. Yatırım tek başına USD100,000.- olmakla birlikte, İşletme Kredisinin toplam tutarı USD40,000.-‘i aşamaz.

31) KOBİ Kapsamlı Yatırım Kredisi Nasıl Kullandırılır?

KOBİ kapsamında onaylanan yatırım kredisi limitlerinin, proje kapsamında gerçekleştirilen yatırımın %50’si baz alınarak kullandırılır. Yapılan tüm yatırımların orjinal faturaları Kalkınma Bankasına sunulur. (Gümrük Giriş Evrakları Dahil)

32) KOBİ Kapsamlı İşletme Kredisi Nasıl Kullandırılır?

İşletme Sermayesi ihtiyaçlarının %100 kredilendirme oranı baz alınarak USD40,000. tutarındaki kredi limitini aşmayacak şekilde değerlendirilir. Ayrıca kredi kullandırım safhasında hakediş tesbit edilirken onaylanan kredi limiti kadar fatura talep edilir. (Orjinal Faturalar Gümrük Giriş Evrakları İle Birlikte)

33) Onaylanan ve Onaylanacak Olan Tüm Yatırım ve İşletme Kredilerine Teminat

Olarak Ne Sunulur?

Onaylanan Krediye Karşılık (İşletme veya Yatırım) Banka Teminat Mektubu ve/veya Gayri Menkul İpoteği istenir.

34) KOBİ Kapsamında Onaylanan ve Onaylanacak Olan Kredilerde Teminat Değeri Nasıl Hesaplanır?

Teminat Olarak Gayrimenkul İpoteği alınması halinde gayrimenkulun sadece güncel (rayiç) değeri baz alınarak krediye karşılık 1:1.5 oranında teminat alınır.

35) Mevcut Konfeksiyon Tesislerinin Kredilendirilmesi Nasıl Olur?

Mevcut ve faaliyeti devam eden konfeksiyon tesislerinin İşletme Sermayesi ihtiyaçları için Teşvik Belgesi aranmadan USD80,000.- kadar İşletme Kredisi verilir. Bu kredi %50 kredilendirme oranı ile kullandırılır.

36) Denizcilik Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Kredilendirilmesi Nasıl Olur?

Denizcilik sektöründe yük ve/veya yolcu taşımacılığı ile iştigal eden işletmelerin İşletme Sermayesi ihtiyaçları için Teşvik Belgesi aranmadan USD100,000.-‘e kadar İşletme Kredisi öngörülebilir.

37) KOBİ Kapsamında Sabit Yatırım Tutarı Üst Limiti Nedir?

KOBİ Yatırım Kredilerinde Sabit Yatırım Tutarı USD300,000.- aşmaması gerekir.

37) KOBİ Kapsamlı Yatırım Projelerinde Değerlendirme Prosedürü Nedir?

KOBİ kapsamlı yatırım projelerinde kredi başvuru tarihinde (dosya tamamlama tarihi) en çok 6 ay öncesine kadar gerçekleştirilmiş yatırımlarında (inşaat hariç) kredilendirmeye alınır.

38) Kefalet İle Kredi Kullandırılıyor mu?

Öncelikli Yöreler için verilecek azami USD20,000.-‘e kadar KOBİ kredilerinin Gayrimenkul İpoteği ve/veya Banka Teminat Mektubu ve/veya Kamu Görevlisi veya Kamudan Maaş çeken ve yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş 2 kişinin kefaleti ile kullandırılabilir.

39) Kullandırılacak Krediye Karşılık Teminat Mektubu Verilmesi Halinde Uygulanacak

Olan Faiz Oranı Nedir?

Onaylanmış olan kredilere teminat olarak Banka Teminat Mektubu vermeyi tahhüt eden yatırımcılara Bankamız tarafından uygulanmakta olan mevcut faiz oranlarına %10 indirim yapılır.

Yatırım: USD %3.60, EURO %3.60, STG 4,50, TL% 9.0

İşletme: USD %4.50, EURO %4.50, STG 5.40, TL% 10.80

40) Kredilere Onaylanan Faiz Hesaplama Yöntemi Nedir?

Bankamızda 1 Ocak, 1999 tarihinden itibaren Azalan Bakiye Faiz hesaplama yöntemi(Kapitalize Sistemi) uygulanır. Ödemesiz süre zarfında hesaplanan faiz, anaparaya kapitalize edilerek oluşan borç bakiye kredi vadesine yayılır.

41) Kredi Taksit Tarihleri Nedir?

Kredi taksit tarihleri Turizm Kredilerinde 31 Mart,c31 Ağustos, 30 Eylül ve 31 Aralık, diğer tüm kredilerde ise 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık

42) Kalkınma Bankası’nın onayladığı krediyi yatırımcı bir defada kullanabilir mi?

Yatırım ve Hakediş koşullarına bağlı olarak bir defada kullanılabilir.

43) Yatırım gerçekleştirilmeden kredi sağlanabilir mi?

Evet avans şeklinde kredi sağlanabilir.

44) Kalkınma Bankası yatırımcıya Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış krediyi nasıl kullandırır?

Kredisi onaylanan yatırımcı hakediş talebinde bulunur. Yatırımın gerçekleşme durumuna bağlı olarak hazırlanan hakediş raporu ile birlikte gerekli teminatlar alınarak kredi kullandırılır.

45) Onaylanan kredinin kullanılamaması durumunda Banka ne gibi bir yol izler?

Onaylanan kredi limiti iptal edilir.

46) Kullandırılan kredilerde verilen ödemesiz süre için faiz uygulanıyor mu?

Evet uygulanıyor . Ödemesiz süre içerisinde oluşan faiz bakiye kredi vadesindeki taksitlere yayılır.

47) Yatırımcı teminat değişikliği yapabilir mi?

Bankadan böyle bir talebte bulunabilir. Talebin uygun bulunması durumunda teminat değişikliği yapılabilir.

48) Krediyi ne zaman kullanabilirim?

Proje değerlendirilip, limit onaylandıktan, hakediş tesbiti yapılıp, teminat alındıktan sonra.

49) Teminatla özkaynak aynı şey midir?

Proje açısından istenen özkaynak nakit ve/veya hemen nakde dönüştürülerek yatırımı gerçekleştirmek için kullanılacak kaynaklardır. Teminat buna ilavaten borcun ödenmemesi halinde Bankaca naked çevrilecek emlak ve benzeri araçları ifade eder.

50)Kobi kredilerinden hangi sektörler Yararlanabilir? Kobi kredilerinden yararlanabilmek için aranan özellikler nelerdir? Kobi kredilerine sağlanacak maksimum kredi tutarı ne kadardır? Kobi kredilerine sağlanan vade tutarı nedir?

Maksimum 50 kişiye kadar çalışanı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (özel şahıslar ve firmalar) yararlanabilir.İmalat ve/veya hizmet üretimi ile ilgili işletmelerin başvuruları kabul edilmektedir. Ticaret, ithalat gibi aktiviteler kredilendirilmemektedir.

KOBİ Kredilerinden Yararlanabilmek İçin Gerekli Özellikler:

• Yatırımcının Borç Ödeme Gücü olmalı

(Bankadan aldığı borcu ve varsa diğer mevcut borçlarını ödeyebilmeli)

• Yatırımcı yeterli teminat gösterebilmeli

• Yatırımcı kendi payına düşen yatırım tutarını karşılayacak özkaynağa sahip olmalı.

Örnek. I Proje tutarı 120,000 Usd

yatırım Kredisi tutarı 60,000 Usd

Yatırımcının ayıracağı özkaynak tutarı 60,000 Usd

Kredi Tutarı:

Yatırım Kredisi olarak en fazla USD 100,000.- (Yüz Bin Amerikan Doları).

İşletme Kredisi olarak en fazla USD 40,000.- (Kırk Bin Amerikan Doları).

Yatırım kredisi ile işletme kredisinin toplamı USD 100,000 .- aşmaz.

Vade:

Yatırım Kredisi : 1 yıl ödemesiz 4 yıl.

(Bir yıl boyunca ödeme yapılmıyor. Bir yıllık faiz yılın sonunda anaparaya eklenip kalan üç yılabölünüyor)

Yatırım kredilerinde vade Borç Ödeme Gücüne göre 5 yıla kadar uzatılabilir.

İşletme Kredisi : 1 yıl ödemesiz 3 yıl (Bir yıl boyunca ödeme yapılmıyor. Bir yıllık faiz yılın

sonunda anaparaya eklenip kalan iki yıla bölünüyor)

51) Türk Lirası ve Döviz Kredilerinde Teminat Oranı Nedir?

Türk Lirası kredilerde teminat olarak alınan ipotek değeri, kullandırılan asgari 2 katı olarak alınır. Döviz kredilerinde teminat olarak alınan ipotek değeri kullandırılan kredinin 1.50 katı olarak alınır.

52) Yüksek Öğrenim Kurumları İçin Teminat Oranı Nedir?

Yüksek öğrenim kurumlarına yönelik yatırımlar için Türk Lirası cinsinden kullandırılacak kredilerde teminat olarak alınan ipotek değerinin kredinin 1.50 katı olarak alınır.

53) KOBİ Kapsamlı Kredilerin Değerlendirme Prosedürü Nelerdir?

KOBİ kapsamlı kredi taleplerinin daha süratli sonuçlandırılabilmesi amacıyla müracaat ve değerlendirme prosedürünün aşağıda sunulan şekilde uygulanması;

Müracaatın karar ekinde sunulan bilgi ve belgeleri içerecek şekilde tamamlanmasına ve tüm evrak ve bilgilerin yatırımcıdan bir defada talep edilmesi. Bunu teminen, müracaat formunun ekine tüm aydınlatıcı bilgilerin ilave edilip müracaat sahibine verilmesi, Dosyanın oluşturulmasından sonra İstihbarat Bölümünce şirket ve/veya yatırımcının çek yasağında olup olmadığı ve genel kredibilitesi hakkında edinilen bilgilerin süratle derlenerek Kredi İştirak Komitesi’ne iletilmesi, Talep edilen krediye karşılık gayrimenkul ipoteği önerilmesi halinde Teknik Şube’nin teminat değerlendirmesi, yatırımın inşaat veya tadilat içermesi durumunda proje maliyet belirlemesi, Proje Değerlendirme Bölümünün mülakat yöntemi ile Borç Ödeme Gücü hesaplaması, Kredi İştirak Komitesinin tüm bu bilgileri derleyerek ve gerekmesi halinde yatırımcı ile mülakatyaparak oluşturacağı görüş ve önerileri karar için Sayın Genel Müdür ve Yönetim Kuruluna arzetmesi.

54) Teşvik Belgesi Nedir? Teşvik Belgesini vermeye yetkili merci kimdir?

Teşvik tedbirlerinden yararlanması uygun bulunan yatırımcı veya ihracatçılara hangi teşvik tedbirlerinden nasıl yararlanacağını gösteren belgedir. 47/2000 Sayılı Teşvik Yasası çerçevesinde Başbakanlığa bağlı bir kurum olan Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) tarafından verlir. Teşvik Belgesi verilmesi ve iptal edilmesi konusunda yetkili merci DPÖ’dür. Ayrıca Turizm Teşvik Yasası çerçevesinde turizm yatırımları için de Turizm Planlama Dairesi tarafından Turizm Teşvik Belgesi verilmektedir.

55) Teşvik Belgesi Alan Bir Yatırımcı Hangi Teşviklerden Yararlanır?

Yatırım indirimi, Gümrük vergisi ve fon muaafiyeti, makine ve techizat alımlarında Katma Değer Vergisi, Arsa, Arazi ve Bina Temini, Fon Kaynaklı Kredi, Sermaye yatırımları ile ilgili pul vergisi, ipotek işlemleri ilgili harç indirimi, inşaat ruhsatı ile ilgili vergi resim harç ve her türlü katkı payından muafiyet alır.

56) Fon Kaynaklı Kredi Ne Demektir?

47/2000 Sayılı Teşvik Belgesi çerçevesinde DPÖ tarafından Kalkınma Bankasına aktarılan kaynaktan kullandırılan kredilerdir.

57) Hazine Kaynaklı Kredi Ne Demektir?

Reel Sektörü destekleme fonundan Kalkınma Bankasına aktarılan kaynaktan kullandırılan kredilerdir.

58) Fon Kaynaklı Kredilerde Teminat Oranı Nedir?

Bankamız aracılığı ile kullandırılacak Fon Kaynaklı Kredilerde;

Gayrimenkul İpoteklerinde 1:1.5, ve

Makine icarında ise 1:2 oranında teminat kabul edilir.

59) Teminat değeri nasıl belirlenir? Kalkınma Bankası Eşdeğer veya Kiralık Devlet

Arazisini teminat olarak kabul eder mi?

Sunulan tapu koçanı,vaziyet planı(sait plan) ve tapu araştırma belgesi(orijinal) incelenerek teminat değeri mühendisler tarafından belirlenir.Kalkınma Bankası ipotek edilebilecek her türlü Gayrımenkulü teminat olarak kabul etmektedir.

60) Teminat değişikliğim olursa hangi yolu izlemeliyim?

Teminat taleb değişiklik formu doldurularak ekte tapu koçanı(kopya) orijinal vaziyet planı ve tapu araştırma belgesi ile başvuru yapılmalıdır.

61) 2 yıl ödemesiz 7 yıl vade ne demek? Ödemesiz dönemde ne olur?

İlk iki yıl hiçbir ödeme yapılmaz, iki yıl içinde oluşan faiz bakiye krediye eklenir ve kalan sürede (5 yıl) ödenir.

62) Kalkınma Bankası kredilendirme oranı nedir?

Öncelikli bölgeler hariç,Yatırım Kredilerinde satın alınacak malın ve/veya inşaa edilecek binanın %50’si kredilendirilir.

63)Kredi sözleşmesini imzalarken kefil göstermem gerekiyor mu? Kaç kişi?

Kredi sözleşmesini imzalarken kefil gösterilmesi gerekiyor. Kefil sayısı 2 kişidir.

64)Kredi borcum sözkonusu olduğunda Kefillerin sorumluluğu nelerdir?

Borcun ödenmediği durumda borcu devralmaktır.

65) İpotek İşlemlerinde Hangi Kur Üzerinden İşlem Yapılır?

İpotek işlemleri yapılırken teminat değerlendirmelerinin Proje kuru baz alınarak hesaplama yapılması, ancak projesiz kullandırılan kredilerde uygulamanın (günlük kur üzerinden hesaplamanın) devam ettirilmesi.

66) Özel Hastahane Projeleri ile ilgili tıbbi cihazların ipotek alınması nasıl olur?

Özel hastahanelerin sahibi bulunduğu MRI, tomografi, röntgen ve benzeri cihazların Bankamızkuralları çerçevesinde (Sanayi makinelerinde uygulanan discount rate %20 uygulanarak) ipotek olarak kabul edilebilir.

67) Tapu işlemlerinde yatırımcının hazırlaması gereken evraklar nelerdir?

Teşvikli Şahıs:

1-Teşvik Belgesi Orijinal+2 adet fotokopi

2-Teminat verilecek malın o yıla ait ödenmiş emlak vergisi

3-Vergi Yükümlülük yazısı

4-Orijinal koçan ve/veya koçanlar

5-Sigorta Poliçesi(gerekmesi halinde)

6-Verilecek ipotek Devletten kiralık ise ilgili daireden alınacak ipotek verilebilinir ve satılabilinir yazısı

Teşvikli Şirket:

1-Teşvik Belgesi Orijinal+2 adet fotokopi

2-Teminat verilecek malın o yıla ait ödenmiş emlak vergisi

3-Vergi Yükümlülük yazısı

4-Orijinal koçan ve/veya koçanlar

5-Sigorta Poliçesi(gerekmesi halinde)

6-Verilecek ipotek Devletten kiralık ise ilgili daireden alınacak ipotek verilebilinir ve satılabilinir yazısı

7-Şirket Ana Sözleşmesi ve Tüzüğü

8-Şirketin Onay Belgesi

Teşviksiz Şahıs:

1-Teminat verilecek malın o yıla ait ödenmiş emlak vergisi

2-Vergi Yükümlülük yazısı

3-Orijinal koçan ve/veya koçanlar

4-Sigorta Poliçesi(gerekmesi halinde)

5-Verilecek ipotek Devletten kiralık ise ilgili daireden alınacak ipotek verilebilinir ve satılabilinir yazısı

Teşviksiz Şirket:

1-Teminat verilecek malın o yıla ait ödenmiş emlak vergisi

2-Vergi Yükümlülük yazısı

3-Orijinal koçan ve/veya koçanlar

4-Sigorta Poliçesi(gerekmesi halinde)

5-Verilecek ipotek Devletten kiralık ise ilgili daireden alınacak ipotek verilebilinir ve satılabilinir yazısı

68) Tapu ipotek işlemlerinde yatırımcının tapu harcı yüzdesi ne kadardır?

Teşvikli kredilerde %0.0001 Damga Resmi ve ayni miktarda da Tapu Harcı ödenir.

Teşviksiz kredilerde ise %0.5 Damga Resmi ve %1 de Tapu Harcı ödenir.

69) Makineyi ithal etmek için peşinat vermem gerekiyor. Ancak bu para bende olsaydı Bankadan kredi istemezdim. Acaba krediyi makine gelmeden kullanabilir miyim?

Özkaynak bu nedenle önemli. Peşinat özkaynakla ödenmeli, makine gelince hakediş zaten bankanın finanse edeceği kısım için verilecek. Ancak, çok sıkışık durumlarda, bu maksatla gayrıkabulurucu akreditif karşılığında avans verilebilir.

70) Hakedişle yapılan yatırım aynı şey değil mi?

Yapılan iş proje çerçevesinde gerçekleştirilen yatırımı, hakediş ise gerçekleştirilen yatırımın banka tarafından kredi olarak ödenecek kısmını ifade eder.

71) Vizeli proje neden isteniyor?

Normalde bir bina inşaatının yasal izinlerinin tamamının talep edilmesi gerekli. Ancak, Banka ilk adım olan vizeyi şart koşuyor. Çünkü vize olmadan “final approval” denen resmi onay ve çalışma izni alınamıyor.

72) Avans nasıl kullandırılır?

Hakediş tesbitinden sonra Genel Müdür yetkisinde kalan bakiye kredi limiti üzerinden kullandırılır.

73) Ekspertiz Hizmetlerini Kalkınma Bankasına Sunan Kimdir?

Kredilendirilen projeler ile ilgili arsa ve teminat değerlendirmeleri içeren ekspertiz hizmetlerinin K.T.Mimar Mühendisler Odası Birliğinden alınır.

74) Ekspertiz Raporlarına Müteşebbisler İtiraz Edebilirler mi?

Ancak, yatırımcılar tarafından yapılan değerlendirmeye itiraz edilmesi durumunda, Masrafların yatırımcı tarafından karşılanması kaydı ile Sn.Genel Müdür tarafından uygun görülecek ve gayrımenkul değerlendirmeleri konusunda piyasada deneyim sahibi olan bağımsız bir ekspertten de hizmet satın alınmasına gidilebilir.

75) Kalkınma Bankası olarak yatırımcıdan orijinal faturaları mı istenir?

Muhasebeciye sunulacak evraklar kopya olursa problem olur mu? Kalkınma Bankası yatırımcıdan orijinal faturaları talep eder. Kopyası alınan faturalara Kalkınma Bankasının “Aslı Gibidir” mühürü vurulup Muhasebe amaçlı ibraz edilebilir.

76) Başlanmış Projeler Nasıl Değerlendirmeye Alınabilir?

Bankamızca kredilendirilecek yatırım projelerinin toplam finansman ihtiyacının (Genel Yatırım Tutarının) % 50 özkaynak, %50 yabancı kaynak ile finansmanı esastır. Projelerin değerlendirilmesinde, Borç Ödeme Gücü (BÖG) kriterini sağlayacak şekilde, toplam finansman ihtiyacının en fazla %50’sine kadar Bankamız kaynaklarından Yatırım ve/veya İşletme Kredisi öngörülebilir. Yatırımda, özkaynaklar (Sermaye, Şirket Fonları vb) dışında, yabancı kaynakların da (Diğer Banka Kredileri, Satıcı Kredileri vb) kullanılmış olması halinde, bu yabancı kaynakların kapatılmayacağı, devam edeceği varsayımı ile kalan finansman ihtiyacının, yabancı kaynak oranı %50’yi aşmamak üzere Bankamız kaynaklarından karşılanması öngörülebilir. Kullanılmış yabancı kaynaklar kapatılmadan Bankamız kaynaklı kredi öngörülmesi ile hesaplanacak BÖG’nün Bankamız Kriterlerine uymaması halinde, söz konusu Kriter sağlanıncaya kadar, Bankamız kredisinin tutarı artırılıp kullanılmış yabancı kaynakların bir kısmının veya tamamının kapatılması öngörülebilir.

Toplam yatırım tutarının hesaplanmasında şirketin önceki yatırımları da gözönüne alınır.

Tevsii ve modernizasyon yatırımları içeren projeler değerlendirilirken;

Toplam yatırım tutarında %50’nin üzerinde özkaynak kullanılmış olunması, Yatırımcı daha önce Bankamızdan kredi kullanmış ise, kullanılan krediden doğan mükellefiyetlerini/taahhütlerini zamanında yerine getirmiş olması, Öngörülen finansman ihtiyacının gerçekleşen yatırım alanına uygun, ayni üretim faaliyetlerine yönelik tevsii ve modernizasyon yatırım kalemlerinden oluşması kaydı ile; Öngörülen finansman ihtiyacının %100’üne kadar kredilendirme yapılabilmektedir.

Proje Değerlendirme tarihine kadar gerçekleştirilmiş olan yatırımda, gerçekleştirilmiş olan yatırım tutarının tamamı yabancı kaynak ile karşılanmış ise, bu proje için kredi öngörülmez.

Proje konusu yatırımın, Bankamıza kredi başvuru tarihinde tamamlanmış olması halinde, projeye kredi öngörülmez.

77) Dağıtım Araçlarına Kredi Öngörülür mü?

Sanayi Yatırım Projelerinde, işletmenin üretim, dağıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik kullanılacak olan ve bu faaliyetlere katkı sağlayacağı tesbit edilen taşıt araçları alımı ile ilgili müracaatlar değerlendirilerek kredilendirilebilir.

78) Yatırım Projelerinde Arsa Bedeli Kredilendirmeye Alınır mı?

Proje Değerlendirme çalışmalarında, projenin tesis edileceği arazi ve/veya arsanın önceden mevcut olması veya yeni alınacak olması dikkate alınmaksızın (Devletten kiralanan arsa ve/veya arazi hariç) sabit toplam yatırım kalemleri arasında değerlendirilmesi ve kredilendirme yapılırken;

Arsa bedelinin de yatırım kalemi olarak kabul edilmesi,

Arsa bedeli hariç toplam sabit yatırım bedelinin azami %10’unu geçmiyecek şekilde kredilendirmeye esas alınarak kredilendirilmesi,

Arsa bedelinin onaylanan kısmının tamamının birinci hakedişte kullandırılması,

Uygulamanın 1.1.1997 tarihinden itibaren onaylanmış olan kredilerde, kredi miktarına arsa bedelinin yukarıdaki esaslara göre dahil edilip uygulama yapılır.

79) Yatırım Projelerinde Arıtma Tesisi de Kredilendirme Kapsamına Alınırmı?

Yönetim Kurulu tarafından kredilendirilmesi uygun görülüp karara bağlanan projelerde;

sektörün ne olduğuna bakılmaksızın, kredi müracaatı safhasında Bankaya sunulmuş olan orijinal projede “Arıtma Tesisi” yapımı öngörülmüş ve kredilendirilmiş ise, Arıtma Tesisinin proje ile birlikte yapılıp tamamlanması esastır.

Bu amaçla, bu tür projeler için onaylanan kredinin kullandırımı esnasında;

– Toplam Sabit Yatırım Tutarı çerçevesindeki kalemlerin gerçekleştirilmesinde Arıtma Tesisi yatırımlarına öncelik verilmesi sağlanır,

Bu bağlamda; Turizm, Sağlık ve Eğitim Yatırımlarında:

– Mefruşat Yatırımları hariç, Toplam Sabit Yatırım Tutarının %90’ı tamamlandığı zaman Arıtma Tesisi yatırımlarına halen başlanmamış ise, bahsekonu yatırıma başlanıncaya dek, kalan kredi bakiyesinin kullandırılmasına ara verilir.

Sanayi Yatırımlarında;

– Projenin bina yapımı ve makine alımı ile birlikte Arıtma Tesisi yatırımı içermesi durumunda, bina yatırımının %90’ı tamamlandığı zaman, bahsekonu yatırıma başlanıncaya dek, kalan kredi bakiyesinin kullandırılmasına ara verilir.

– Projenin sadece makine yatırımı içermesi ve bunun yanında üretim konusuna göre

Arıtma Tesisi yatırımına gerek duyulması halinde ise, öncelikle arıtma tesisi ile ilgili kredi kullandırılır.

80) Kredi Dosyalarının Değerlendirmesi Aşamasında Sosyal Sigortalar ve İhtiyat

Sandığı Dairesininden Ne Gibi Evraklar İstenir?

Bankaya kredi için başvuran yatırımcıların Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarını yerine getirip getirmedikleri ve kayıtlı kaç kişi istihdam edildiğinin tesbit edilmesi amacıyla;

a) İşletmede çalışanların en son Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarını gösteren belgelerinin fotokopisinin ibraz edilmesinin talep edilmesi,

b) Konu belgelerin ibraz edilmemesi halinde ilgili müracatların beklemeye alınması.

81) İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigortalardan Muaf Tutulan Yatırımcılar Kimlerdir?

Seracılık yatırımlarında sezonluk ve gündelik işçi çalıştırıldığından dolayı seracılık projelerinde ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta yatırımlarının aranmamaktadır.

82) Tam kapasite ne demektir?

İşletmenin tüm olanakları ile üretebileceği maksimum ürün miktarı veya tesisin tam dolulukta ağırlayabileceği konuk sayısı.

83) Kapasite Kullanım Oranı veya doluluk oranı nedir?

İşletmenin fiili olarak (şu anda) ürettiği mal ve hizmetlerin tam kapasitede üretebileceği miktara oranıdır. Doluluk oranı ise, tesiste şu anda veya öngörülen zaman diliminde

konaklayacak olan turist sayısının toplam yatak sayısına oranıdır.

84) Banka Kaynaklı Projelerde Kredilendirme Limiti Nedir?

Esas olarak ayni tüzel veya özel kişiye, ayni proje için Banka kaynaklarından USD1,000,000.- ’ın üzerinde kredi limiti tahsis edilmemesi, buna göre;

Tahsis edilecek kredi limiti USD1,000,000.- ve USD1,000,000.-’ın altında olan projelerin değerlendirilerek Yönetim Kurulunun onayına sunulması,

Tahsis edilecek kredi limiti USD1,000,000.-’ın üzerinde olması halinde, müracaat kabulünden sonra istihbarat çalışmaları başlamadan önce konunun Yönetim Kurulu’nun bilgisine getirilmesi ve alınacak karara göre değerlendirilmesi. Ayni tüzel ve/veya özel kişiye, ayni proje için USD 500,000.- olarak sınırlandırılan kredi limitinin “Öncelikli Yörelerde” kullandırılacak kredi oranına göre yeniden tesbit edilmesi.

85) 47/2000 Sayılı Teşvik Belgesi İle İlgili Uygulamalar Nelerdir?

47/2000 sayılı Teşvik Yasası çerçevesinde Teşvik Belgesi olan ve Bankamıza kredi müracaatında bulunan projeler değerlendirilirken;

Teşvik Belgesi tarihinden sonra ve ön başvuru ve/veya dilekçe tarihinden; Bina ve inşaat yatırımları için en fazla 12 ay önce, Makine teçhizat ve diğer yatırımlar için en fazla 6 ay öncesine kadar gerçekleştirilen yatırımlar ile müracaat tarihinden sonra yapılan ve yapılacak olan yatırımların birlikte kredilendirme kapsamına alınması.