Süt Tankeri Alımlarının KredilendirilmesiSüt taşımacılığında soğuk zincir uygulaması çerçevesinde süt tankeri alımlarının kredilendirilmesi

Soğuk zincir projesi çerçevesinde süt taşımacılığında kullandırılmak üzere yapılacak süt tankeri yatırımları, Bankamız  kredilendirme kapsamındadır. Bu bağlamda;

Alınacak süt tankeri için onaylanabilecek kredinin üst limitinin USD75,000.- veya TL 112,500.- ‘dir

Tankerin birinci el (yeni) olması koşuldur ve maksimum %50 oranında kredilendirilme yapılır.

Tahsis edilecek krediye 1 yıl ödemesiz 5 yıl vade tanınmaktadır.

Krediye karşılık prensip olarak Gayrimenkul İpoteği ve/veya Banka Teminat

Mektubu alınmakta ancak, yeterli Gayrimenkul İpoteği veya Banka Teminat

Mektubu olmaması halinde, bunlara ilaveten kasko sigorta yaptırılarak kredinin en çok %20’sini kapsayacak şekilde Tanker de teminat olarak kabul edilmektedir.

Krediye Bankanın yatırım kredilerine uyguladığı normal faiz oranı uygulanmaktadır.