• +90 (392) 228 8440
  • info@kktckb.org

Yenilenebilir Enerji KredileriYenilenebilir enerji üretimi

Konutlar haricindeki bu alana yatırım yapacak   tüm gerçek ve/veya tüzel kişilerin güneş enerjisi kaynağından sadece kendi ihtiyaç duyduğu elektriği karşılamak amaçlı yatırımlarına Yatırım Kredisi tahsis edilir.

Yenilenebilir enerji kredisi aşağıdaki kriterlere göre kullandırılır:

  • Krediden enerji konusu ile ilgili Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) Kurulu’ndan kurulum izni alan projeler yararlanabilir.
  • Yapılacak yatırımlarda Teşvik Belgesi aranmamaktadır.
  • Tahsis edilecek limitin kredilendirme oranı, öncelikli yöre kapsamında olup yatırımın asgari % 10 özkaynak, azami % 90 yabancı kaynak esasına göredir.
  • Krediye Bankanın yatırım kredilerine uyguladığı faiz oranları uygulanır. 
  • Kredi,   gayrimenkul ipoteği ve/veya Banka Teminat Mektubu  karşılığında kullandırılır.
  • Yapılacak yatırıma ilişkin araç-gereç, malzeme, ekipman, donanım vb. ait maliyet keşif raporu, kurulması planlanan sisteme ilişkin güç ve yatırımın geri dönüşümüne ilişkin fizibilite raporu, KIB-TEK’ten alınmış son bir yıla ait elektrik tüketimi, toplam ödenen miktarı gösteren belge talep edilir.
  • Projeye konu olan yatırımların kredilendirilmesi halinde, yangın , deprem, fırtına, hava taşıtları, yer kayması, GLKHH (Grev lokavt, Kargaşa halk hareketi) KNH Terör (Kötü niyetli hareket) hırsızlık, duman, dahili su klozları için sigortalanır.
  • Krediye 3 ay taksit ödemesiz dönem  uygulanır. KIB-TEK’e son bir yıl içerisinde ödenen toplam tutarın ortalaması dikkate alınarak aylık taksitlerle tüm borç ödenecek şekilde taksitlendirilir.

Daha fazla bilgi için Banka’ya başvurunuz.