Yenilenebilir Enerji KredileriYenilenebilir enerji üretimi

Konutlar haricindeki bu alana yatırım yapacak   tüm gerçek ve/veya tüzel kişilerin güneş enerjisi kaynağından sadece kendi ihtiyaç duyduğu elektriği karşılamak amaçlı yatırımlarına Yatırım Kredisi tahsis edilir.

Yenilenebilir enerji kredisi aşağıdaki kriterlere göre kullandırılır:

  • Krediden enerji konusu ile ilgili Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) Kurulu’ndan kurulum izni alan projeler yararlanabilir.
  • Yapılacak yatırımlarda Teşvik Belgesi aranmamaktadır.
  • Tahsis edilecek limitin kredilendirme oranı, öncelikli yöre kapsamında olup yatırımın asgari % 10 özkaynak, azami % 90 yabancı kaynak esasına göredir.
  • Krediye Bankanın yatırım kredilerine uyguladığı faiz oranları uygulanır. 
  • Kredi,   gayrimenkul ipoteği ve/veya Banka Teminat Mektubu ve kredi süresi boyunca 3 taksit tutarına denk gelecek kadar Nakit Blokesi ve/veya Banka Teminat Mektubu karşılığında kullandırılır.
  • Yapılacak yatırıma ilişkin araç-gereç, malzeme, ekipman, donanım vb. ait maliyet keşif raporu, kurulması planlanan sisteme ilişkin güç ve yatırımın geri dönüşümüne ilişkin fizibilite raporu, KIB-TEK’ten alınmış son bir yıla ait elektrik tüketimi, toplam ödenen miktarı gösteren belge talep edilir.
  • Krediye 6 ay taksit ödemesiz dönem  uygulanır. KIB-TEK’e son bir yıl içerisinde ödenen toplam tutarın ortalaması dikkate alınarak aylık taksitlerle tüm borç ödenecek şekilde taksitlendirilir.

Daha fazla bilgi için Banka’ya başvurunuz.